Seniorer

Innegolfsesongen har startet

Seniorgruppen starter 23. oktober og fortsetter hver onsdag
kl.9:00 og
kl.13:00.
Julelunsj 18. desember.Formiddagsdamer (Fair Ladies) -
har innegolf  8. og 22. nov. før jul
(fredag formiddag 10:00-13:00).
Ingen konkurranse