Medlemskap

Innmeldingskjema

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Asker Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt etter årsmøte 6. februar. 

Klubben er fulltegnet og du blir ved innmelding satt på venteliste. Når medlemskap åpner seg opp får du en forespørsel hvis du fortsatt vil være medlem. 


Viktig:
Ved evt. senere utmelding av klubben. Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben,  vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Asker Golfklubb som hjemmeklubb?
  Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
 • Alle medlemskap løper til det blir sagt opp. Frist for oppsigelse er 31.desember for den påfølgende sesong.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.