Junior/elite

De ulike treningsgrupper i junior- og elitegruppa

SIDEN OPPDATERES SÅ SNART 2019 PROGRAMMET ER SPIKRET
Junior- og elitegruppa er inndelt i ulike treningsgrupper som er tilpasset den enkeltes alder, ferdighetsnivå og ambisjoner. Hos oss er det plass til alle. Fra de som trener for det sosiale, de som trener for å bli litt bedre, og for de som ønsker å trene for å bli blant de beste. Treningene går typisk fra starten av mai og følger skolekalenderen. 

Treningsavgiftene deltagerne betaler går i sin helthet til juniorgruppa sitt arbeide. Eventuelle overskudd investeres i å utvikle det treningsmessige og sosiale miljøet ytterligere. Vi har en ambisjon om å arrangere minst to golfturer per sesong, hvor det i stor grad vektlegges å utvikle og forsterke det sosiale miljøet.

Fra utesesongen 2018 opererer vi med gruppeinndelinger som beskrevet under. Alle deltagere i organiserte treningsgrupper i Asker Golfklubb har mulighet til å trene og spille på Holtsmark 9-hullsbane som en del av sitt treningsmedlemskap. I tillegg også fritt spill på 18-hullsbanene i Drammen og på Holtsmark.
.
  • Jenter 5-8 år. Golf for de yngste. Fokus på å lære golf gjennom lek og morro.  Vi bemanner med trenerressurser slik at vi kan ta i mot nye deltakere løpende. Trening tirsdager kl. 17.00-18.00. Treningsavgift utesesongen 2018 er kr. 1.500,-  
  • Jenter 9-12 år. Vi bemanner med trenerressurser slik at vi kan ta i mot nye deltakere løpende. Trening tirsdager kl. 18.00-19.00. Treningsavgift utesesongen 2018 er kr. 1.500,- 
  • Gutter 5-8 år. Golf for de yngste. Fokus på å lære golf gjennom lek og morro.  Vi bemanner med trenerressurser slik at vi kan ta i mot nye deltakere løpende. Trening tirsdager kl. 17.00-18.00. Treningsavgift utesesongen 2018 er kr. 1.500,-  
  • Gutter 9-12 år. Vi bemanner med trenerressurser slik at vi kan ta i mot nye deltakere løpende. Trening tirsdager kl. 18.00-19.00. Treningsavgift utesesongen 2018 er kr. 1.500,- 
  • Ungdom 13+ år. Mix gruppe. 13+ år.  Gruppe med blandet gutter og jenter. Fungerer også som rekrutteringsgruppe til Asker Golf Team Elite.  Trening tirsdager fra kl. 16.30 til 18.00. Treningsavgift utesesongen 2018 er kr. 2.650,- Inkluderer mulighet til 25 min trening med pro hver 14 dag, forutsetter demonstrert engasjement og vilje til egentrening mellom protimene. 
  • Asker Golf Team (AGT). Trening for klubbens beste og mest ambisiøse junior og elite spillere. Aktive turneringsspillere som ønsker å jobbe strukturert og målrettet mot å videreutvikle sitt talent til et enda høyere nivå. Påmelding til gruppen krever en invitasjon fra Headpro Eivind Jordell. Trening onsdager fra kl. 17.30 til 20.00. Treningsavgift utesesongen 2018 er kr. 3.650,-. Inkluderer mulighet til 25 min trening med pro hver uke, forutsetter demonstrert engasjement og vilje til egentrening mellom protimene.
For mer informasjon, se også brosjyre som du kan laste ned fra denne siden. Se vedlegg under.

Deltagelse i organisert trening forutsetter også medlemskap i Asker Golfklubb. For spill på Holtsmark 9-hulls kreves det ikke at du har gjennomgått formelt nybegynnerkurs i golf. For spill på 18 hulls banene Drammen og Holtsmark kreves at du har tatt slikt kurs.

Påmeldingssidene til treningene er åpne. 

Ønsker du å delta? Meld deg på on-line under fanen "påmeldinger treninger" oppe på høyre side.