Klubben

Klubbens historie

De første menneskene i Asker bodde og drev jakt på golfbanens arealer for 5800 til 7000 år siden. De fleste oldtidsfunn i Askerbygda er gjort i dette området. Vi trår derfor på gammel historisk grunn.  Søknad om omdisponering til golfbane ble innsendt juli 1989. Reguleringsplan for golfbanen og områdene rundt ble fremmet av Asker kommune og Asker Golfbane.  Golfbaneområdet inkludert friluftsområder består av nærmere 900 mål hvorav selve banen utgjør 550 mål. Arealene kommer fra gårdene Nedre og Øvre Hogstad, Vassås og deler av Øvre Hagen. De berørte grunneiere dannet Asker Golfbane AS som bygde og drev golfbanen frem til år 2000.

Asker Golfklubb ble stiftet 4. juni 1992. Som golfbanearkitekt ble Peter Chamberlain engasjert. Arbeidet med å anlegge banen våren 1993. I tillegg til verdien av de 900 mål grunnarealer, ble det investert rundt kr. 17 millioner i banen før de første medlemmer kjøpte sine innskuddsbevis i slutten av 93. Totalkostnadene for hele anlegget var kr. 27.0 millioner hvorav klubbhuset og parkeringsplassen kostet nærmere kr. 9,0 millioner. Disse måtte anlegges samtidig med selve banen etter krav fra myndighetene. Banen representerer i dag en totalverdi på mer enn kr. 35 millioner og da er ikke verdiene av arealene medregnet.

Klubben kjøpte baneanleggene (ikke selve grunnen), klubbhuset, startbod, drivingrange mm i vinteren 2000 og vil selv stå for all drift av banen i årene fremover.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her