Junior/elite

Solidaritetsfondet Asker Golfklubb

Økonomi er i økende grad en barriere for deltagelse i fritidsaktiviteter.  Solidaritetsfondet er en del av Askeridrerttens løsning for å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle med lik mulighet for deltagelse.

Asker Golfklubb etablerte eget solidaritetsfond i 2023.

Målsetning
Solidaritetsfondet skal inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse i idretten, samt forebygge utenforskap og sosial ulikhet. 

Familier kan søke støtte til å dekke kostnader knyttet til deltakelse i klubbens aktiviteter for barn og unge. 

Hva kan jeg få støtte til:

  • Treningsutstyr
  • Treningsutgifter
  • Deltagelse på turneringer eller andre arrangementer


Hvordan skal jeg søke?


Alle, som av ulike grunner ikke har økonomiske forutsetninger for å delta i idrett eller på aktiviteter på lik linje med andre kan søke. Foresatte må søke på vegne av barnet/ungdommen under 18 år.

  • Søknad sendes per mail til agk@askergolf.no. 
  • Juniorleder sammen med daglig leder vurderer søknaden og tar eventuelt kontakt med søker hvis tilleggsinformasjon er nødvendig
  • Behandlingstid på søknaden er maks en måned fra skjema er sendt inn
  • Klubben kontakter søker for å informere om avgjørelse
  • Behandler av søknad har taushetsplikt og skal ikke gjøre informasjonen om hvem som har søkt støtte tilgjengelig for noen utenom de relevante partene


 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her