Banen

Lokale regler

 

LOKALE REGLER 2023 – ASKER GOLFKLUBB
 
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Asker golfklubb.
 
Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og på vår hjemmeside.
 
Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker definerer banens grenser.
Hull 1: Bak green. Hull 4: Venstre side og bak green. Hull 5: Venstre og høyre side. Hull 6: Venstre side. Hull 12: Høyre side. Hull 13: Høyre side. Hull 14: Venstre side. Hull 15: Venstre side, bak og til høyre for green. Hull 17: Høyre side.
 
Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 5 er hull 3, og under spill av hull 17 er hull 16, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 5 og 17.
For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
 
Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Nyplantede trær mellom hull 7 og 13, samt hull 11.
  4. Fjell i dagen i områder klippet som rough, fairway eller lavere.
  5. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  6. Steinfylte dreneringsgrøfter.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-f.
 
Uflyttbare hindringer
  1. 100 og 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
  2. Anvisningsskilt.

 
Droppesoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet til venstre på hull 17 og til venstre for green på hull 18, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.
 
Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her