Seniorer

Per Jacobsen i banekomiteen

Per G. Jacobsen har sagt seg villig til å representere Seniorgruppa i banekomiteen i klubben. Per har vært med i «Dugnadsgjengen» og har vært medlem i klubben siden 1995 og spiller jevnlig på banen.
I henhold til formålet med banekomiteen som er fastsatt av styret er det Pers oppgave å være hovedkontaktpersonen i seniorgruppa for å formidle konstruktive innspill og synspunkter til banekomiteen på en best mulig måte. Han ønsker alle gode innspill velkommen.
Komiteen holder et møte hver måned.
Per ønsker å få innspill til banekomiteen via e-post som angitt nedenfor.

Per G. Jacobsen: per.g.jacobsen@outlook.com