Herrer

Herregruppas simulatorturneringer

Vedrørende koronasituasjonen: Det er utfordrende tider - og som mange kanskje har oppdaget allerede, Peggen er fra og med 12. november stengt. Hvor lenge vet man ikke, pr nå er det "inntil videre" som gjelder, så får vi håpe det igjen blir kontroll på smittesituasjonen og at det kan lempes på restriksjoner. Følg med på klubbens hjemmeside og informasjon fra og rundt Peggen for når situasjonen igjen gjør det mulig å åpne. Turneringsspill er som kjent enda mer uvisst, da det allerede var innført full stopp for all organisert breddeaktivitet. Til det - ta vare på dere selv og deres nærmeste og følg de restriksjoner både kommune og myndigheter bestemmer. Gjør vi alle vårt for å hindre smittespredning, er det jo å håpe at verden raskere kan la seg normalisere.

Teksten herunder gjelder når koronarestriksjoner og smittevern ikke tilsier annet:

Hver torsdag arrangerer herregruppa turnering i simulatorgolf på Peggen Golfsenter.  Her finner du alt du trenger å vite om denne vinterens Callaway Winter Tour.

Turneringene er åpne for alle medlemmer av Asker Golfklubb og Asker Golfklubbs herregruppe.  Medlemsskapet i herregruppa koster ingenting utover klubbmedlemsskapet, og alle mannlige spillere over 18 år kan bli medlem ved å sende en mail til agk@askergolf.no.

Les mer om herregruppa her
 

Vi spiller turnering hver torsdag hele vinteren, og man kan delta på en eller flere runder.  
Første turnering spilles torsdag 22. oktober.  Se terminlisten her (eller nederst på siden her)

OBS! VI ber dere spesielt notere restriksjonene rundt smittevern og koronasituasjonen nede i denne saken

SPILLETIDER
Det kan velges ulike spilletider ut fra nedestående og så lenge den aktuelle tiden har ledig plass (først til mølla gjelder - se mer under påmelding).
Spillerne fordeler seg selv på de ulike simulatorene (3 pr simulator) ved oppstart.

- Kl. 10.00: 18 plasser (6 simulatorer)
- Kl. 12.00: 12 plasser (4 simulatorer)
- Kl. 16.00: 12  plasser (4 simulatorer)
- Kl. 19.00: 18 plasser (6 simulatorer)
 


Det er 2 t og 55 min avstatt til hver turneringsrunde 

STARTKONTINGENT

Startkontingenten er kun kr. 25 pr. gang.
Alternativt kan det betales kr. 500 for (inntil) 23 starter (alle turneringene).

I tillegg kommer kr. 295 i «greenfee» (tilsvarer normalpris for en time på simulator).  
Alternativt kan man kjøpe «Peggenkortet» til kr. 5000,- som inneholder 22 klipp. (pris da blir kr. 227,- pr. time/trunering)

Ovennevnte inkluderer kaffe.


KLASSER

Torsdagsturneringene spilles i tre klasser:   
Egen bruttoklasse, samt klasse A og klasse B.
Bruttoklassen spiller normalt fra teestedet «Champ».
Klasse A spiller uten bruk av boost, mens det tillates inntil 10% boost i klasse B.

Klasse A spiller vekselvis fra teestedene «Pro» og «Amatør», mens klasse B spiller fast fra «Amatør».

Bruttoklassen spiller som navnet sier uten handikap.
Klasse A og B spilles som netto slaggolf med begrensning på 5 slag over par.
Hcp.godtgjørelse er 100% (innehandicap, se under).


HANDICAP

Spillere med etablert «innehandicap» fra fjorårets herreturneringer, starter årets sesong med sitt siste hcp. fra forrige innesesong.
Nye spillere som deltar i sin første turnering inne tildeles 75% av sitt offisielle utekandicap.

Handicap reguleres med 0,3 pr. slag under eller over netto par.
Ved oppregulering gis en buffer på 3 slag før regulering gjøres.


Ønsker spillere med etablert innehandicap å bytte klasse fra B til A, starter man med 75% av sitt offisielle utehcp.


Turneringen er åpen for alle med hcp. 54,0 eller lavere, men hcp. 36,0 er høyeste beregnede hcp.


ORDER OF MERIT
Den enkeltes 7 beste runder + finalen teller med i Order Of Merit.
I den siste turneringen (finalen) gis det 1,5x vanlig poengberegning. 

Ved poenglikhet etter finalen, går den med lavest spillehandicap foran.


PÅMELDING
Påmelding gjøres i Golfbox, hvor ønsket spilletid må registreres.
«Først til mølla» gjelder.     
Påmeldingsfristen settes til klokken 10.00 dagen før turneringen (altså onsdager kl. 10.00).
Dette for å kunne frigi simulatorer som ikke er booket av herregruppa.
Etteranmelding kan ikke påregnes.


PREMIERING
Turneringene er selvfinansierende, og antall startkontingenter i den enkelte klasse avgjør antall premier og premiesummene i den samme klassen.
Premiene gis i form av gavekort på Peggen / Asker Golfshop.

Følgende norm gjelder pr klasse:

1-9 deltagere                              1 premie
10-14 deltagere                         2 premier
15-19 deltagere                         3 premier
20-29 deltagere                         4 premier
30 +   deltagere                          5 premier
.

- Rundt kr. 50,- pr. klasse overføres etter hver torsdagsturnering til fremtidig premiering for Order Of Merit.

KORONARESTRIKSJONER
Generelle regler for smittevern gjelder. Så også Peggens normale smittevernstiltak for å sikre at det er trygt å spille på simulatorsenteret. Vi ber dere spesielt merke dere følgende:
- Maksimalt antall spiller pr. simulator er 3. Dette for å holde avstand på 1 meter.

- Spilletiden er 2 timer 55 minutter, da trykkskjerm og glassbord skal «sprites» før neste bruker.
- Fremmøte settes til maksimalt 5 minutter før start. Ved tidligere fremmøte, benytt kafeen / klubbhuset oppe. 
- Køllene settes IKKE opp langs vegg/skap, men den enkelte kølle tas ut av golfbag ved bruk.

HUSK ALLTID PÅ PEGGEN
Husk å rengjøre sko og køller før man starter innesesongen. Benytt garderoben til å skifte til rene sko.
Spill bare med helt rene baller uten tusjmerker.
        

 

DagDatoPeriodeTurneringPåmeldingResultat
oktober
torsdag22. 1000 - 2200Herregruppa Barton Creek Resultater
torsdag29. 1000 - 2200Herregruppa Dorado Beach Club Resultater
november
torsdag5. 1000 - 2200Herregruppa Kiawah Island-Ocean Course Resultater
torsdag12. 1000 - 2200Herregruppa Holtsmark Golfklubb Resultater
torsdag19. 1000 - 2200Herregruppa Sea Island Resort Resultater
torsdag26. 1000 - 2200Herregruppa Wade Hampton GC Resultater
desember
torsdag3. 1000 - 2200Herregruppa Kapalua Bay Resultater
torsdag10. 1000 - 2200Herregruppa Chateau Whistler GC Resultater
torsdag17. 1000 - 2200Herregruppa Gleneagles Golf Club Resultater