Seniorer

Innegolf Seniorer onsdager 2019/2020

·       Start onsdag 23. oktober.
·       2 grupper med plass til 24 i hver gruppe.
·       Tidlig start kl. 9.00. Sen start kl. 13.
·       Påmelding i golfbox innen kl.18.00 mandagen før spill 
  • Hvis tidlig gruppe blir fulltegnet, blir sist påmeldte overført til neste gruppe. Det er påmelding i golfbox som bestemmer rekkefølgen.
·       Lokalene er tilgjengelig fra 8.30. Det er en fordel om første gruppe kunne starte kl 8.45. Dette vil forenkle starten for neste gruppe hvis det er 4 i flighten.
·       Pris kr 250 pr deltaker inklusiv kaffe. Mattilførsel under spillet må bestilles av hver enkelt.
·       Vi betaler for 1 time pr deltaker. En treerflight må gå av kl 12. Klippekort kan kjøpes hos Karl.
·       Banene vil være de samme som herregruppa har på torsdagene. Det skal puttes fra grønn matte.
·       Vi starter med handicap vi hadde ved slutten av vårsesongen. Dette reguleres med 0,3 opp eller ned etter hver runde. Maks justering pr runde er 3 poeng.  En oppdatert liste over justeringer vil ligge i resepsjonen onsdag morgen. Hc for dagens runde vil være oppdatert i golfbox for den banen som brukes.
  • Nytt: vi spiller i to klasser. A: inne-Hc til 13,9 og B: 14-36. Ingen egen dameklasse.
  • Alle blir værende i sin klasse fram til jul selv om de bryter grensen.
  • Boost: klasse A kan få 10%. Hc 14 til 24,9 kan få 15%, og de fra 25 kan få 20%.
  • 3 slag buffersone ved oppregulering
  • Høsten er prøvetid for de nye reglene
·     Julelunsj med premieutdeling for ulike ferdigheter onsdag 18. desember.

SpørsmåL: Kontakt Jon Christofersen

.