Seniorer

Regnskap 2021 og budsjett 2022

 
  Resultatregnskap 2021       Budsjett 2022     
               
  Inntekter:       Inntekter:    
  Startkontingenter 72 195     Startkontingenter 144 173  
               
  Kostnader:       Kostnader:    
  Premier 43 896     Premier 93 550  
  Servering ved møter 28 512     Servering ved møter 52 400  
  Norsk seniorgolf - kontingent 4 000     Norsk seniorgolf - kontingent 4 000  
  Diverse/blomster 800     Støtte til golfbiler + diverse 21 000  
  Sum Kostnader 77 208     Sum Kostnader 170 950  
               
  Underskudd 2021 5 014     Budsjettert underskudd 2022 26 777  
               
  Balanse pr 31.12.21       Estimert balanse pr 31.12.22    
  Innskudd Bank 31.12. 92 530     Innskudd Bank 31.12.21 92 530  
  Gjeld/ikke innløste premiesjekker -12 350     Gjeld/ikke innløste premiesjekker -12 350  
  Egenkapital pr 31.12.2021 80 180     Egenkapital pr 31.12.2021 80 180  
          Underskudd 2022 -26 777  
          Estimert egenkapital 31.12.22 53 403  
  Avstemming:    
  Egenkapital 01.01. 85 194  
  Årets resultat -5 014  
  Egenkapital 31.12 80 180  
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her