Seniorer

Order of merit

ORDER OF MERIT
I seniorgruppen kårer vi sesongens beste spillere i de ulike klassene.
Order of merit baserer seg på netto score der par gir 30 poeng, +1 gir 29 poeng, -1 gir 31 poeng osv.