Seniorer

Om seniorgruppen

Seniorgruppen består av klubbmedlemmer som er over 50 år. Det er opprettet en komité som har til oppgave å arrangere turneringer og skape et sosialt miljø for gruppens medlemmer. Det kommer stadig nye til, og det er nærmere 100 med på turneringene hver onsdag.
 
Vår seniorgruppe er en av Norges største, og regnes som en av de beste, med et uformelt og inkluderende fellesskap, der golf står i sentrum. Det forsøkes tilrettelagt så godt som mulig for at de fleste medlemmene i gruppen, uansett alder og ferdighet, kan delta i de aktivitetene som tilbys.
 
Ta gjerne kontakt med noen i seniorkomitéen for ytterligere informasjon.