Seniorer

Har du premier i proshop?

Premievinnerne i de forskjellige klassene kan hente sine premier i proshop. Premiesjekkene legges ut i begynnelsen av hver måned.

Følgende kriterier legges til grunn for premiering:
250 kr for 1. plass, 200 for 2. plass, 150 kr. for 3. plass og 100 kr. for 4. plass.
Fire premier for mer enn 15 deltagere
Tre premier for 10 – 14 deltagere
To premier for seks til ni deltagere
En premie for mindre enn fem deltagere.

Det er også en premie for eclectic. For 2020-sesongen var det Bjørn Christiansen som ble best. Premiering vil finne sted senere.