Seniorer

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap  2023 2022
Inntekter:
Startkontingenter 97 910 94 290
Kostnader:
Premier 84 233 77 106
Servering ved møter Note 1 18 194 21 814
Norsk Seniorgolf - kontingent - 4 000
Støtte til golfbiler - 20 000
Diverse/blomster 1 518 1 088
Sum kostnader 103 994 124 008
Underskudd 6034 29 719
Balanse pr 31.12.
Bankinnskudd 31.12. Note 2 49 702 68 211
Gjeld/Ikke innløste premiesjekker 5 275 17 750
Egenkapital pr 31.12. 44 427 50 461
Note 1. 2023 2022
Fakturaer fra Askerkroen 65 444 57 094
Innbet. egenandel -47 250 -35 280
Netto kostnad 18 194 21 814
Note 2.
Bankinnskudd 01.01. 68 211 92 530
Underskudd  -6 034 -29 719
Reduksjon/økning av gjeld -12 475 5 400
Bankinnskudd 31.12. 49 702 68 211
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her