Nyheter

Innkallelse til årsmøte 2021

Av: Matthias Gullberg  |  Publisert: 10. januar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøte avholdes 10 februar kl 19.00. Årsmøtet er i år digitalt gjennom Teams
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021
 
Kjære medlem
 
Det er tid for årsmøte og du innkalles med dette til årsmøte i Asker Golfklubb onsdag 10. februar 2021 kl.19.00.

Årsmøtet vil foretas digitalt online etter NIFs lovverk.
Instruksjoner for hvordan delta digitalt online vil bli kunngjort samtidig med årsmøtepapirer, senest 3 februar.

Annonse er trykket i Budstikka slik våre lover krever.
Årsberetning, regnskap, styrets forslag, innkomne forslag med mer vil bli sendt ut på e-post og være tilgjengelig på klubbkontoret senest 1 uke før årsmøtet.
 

Tidspunkt: Onsdag 10. februar 2021 kl. 19.00
Sted: Online. Invitasjon blir sendt ut med årsmøtepapir.
 

Dagsorden:
 
1. Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap 2020
6. Revisor- og kontrollkomiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Styrets forslag
9. Budsjett 2021
10.Valg
11. Avslutning
 
Eventuelle forslag må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet. En fullstendig saksliste med dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på nettet og være tilgjengelig for medlemmene på klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet.
 
Vel møtt!
 
Styret i
Asker Golfklubb