Klubben

Innkallelse til årsmøte 2020

Av: Matthias Gullberg  |  Publisert: 10. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tidspunkt: Onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00 Sted: Scandic Hotel, Askerveien 61, 1384 Asker

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Kjære medlem

Det er tid for årsmøte og du innkalles med dette til årsmøte i Asker Golfklubb onsdag 12. februar 2020 kl.19.00.
Annonse er trykket i Budstikka slik våre lover krever.
Årsberetning, regnskap, styrets forslag, innkomne forslag med mer vil bli sendt ut på e-post, og være tilgjengelig på klubbkontoret.

Tidspunkt: Onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00

Sted: Scandic Hotel, Askerveien 61, 1384 AskerDagsorden:
1. Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap 2019
6. Revisor- og kontrollkomiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Styrets forslag
9. Budsjett 2020
10.Valg
11. Avslutning

Eventuelle forslag må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet. En fullstendig saksliste med dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på nettet og være tilgjengelig for medlemmene på klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i
Asker Golfklubb