Klubben

Banevedlikehold mandag 14.9

Av: Matthias Gullberg  |  Publisert: 14. september 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi har dresset fairway og greener

Idag har banen vært stengt for at vi skal få gjøre nødvendig vedlikehold på banen før høsten. Banen kommer oppleves som en del sandete den nærmeste uken, men vi børster dette ned i gresset så godt vi kan. Det er ballplassering nærmeste uken på kortklippet.

Vi har fått ut 450 tonn sand på fairway slik vi gjorde på våren, og vi har også dresset og sådd greens. Vi har fått hjelp av Holtsmark til å få ut sanden på fairway. Banekomiteen med Asle P., og Lars-Erik har også satt av dagen for å børste å dresse.

Det arbeidet vi gjorde i våres på fairway fikk et veldig bra resultat og vi håper at vi kan fortsette med samme regime fremover og få en topp bane slik vi er vant til.