Nyheter

Årsmøte 2021

Av: Matthias Gullberg  |  Publisert: 11. februar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det ble avholdt digitalt årsmøte onsdag 10/2

For første gang i klubbens historie ble årsmøtet avholdt digitalt på Teams.
Litt over 70 deltakere møtte opp online og møtet var ferdig på ca en time.

Styreleder Ketil Heggem informerte om året som var og daglig leder Matthias Gulberg informerte om noen av de nye planene for 2021. 

Eyvind Wang ble valgt til møteleder og vi var raskt igjennom både budsjetter, beretninger og regnskap. 

Valgkomiteen har lagt ned et større arbeid i 2020 for å sikre seg best mulige styrekandidater til 2021. 
Leder av valgkomiteen John Pascual oresenterte kandidatene før de ble valgt inn.


Styret
Styreleder:               Ketil Heggem                                  Gjenvalg 2 år
Nestleder:                Hans Nordstaa                               Ikke på valg

Styremedlem:         Geir Bjørnstad                                Ny for 2 år
Styremedlem:         Arne Knoph                                    Ny for 2 år
Styremedlem:         Arnstein Larsen                              Ny for 2 år
Styremedlem:         Lene Hafsten-Mørch                    Ikke på valg
Styremedlem:         Annelie Sætre                                Ikke på valg

Varamedlem:          Vegard Nerland                              Ny for 1 år
Varamedlem:          Kenneth Helgesson                       Ny for 2 år