Golf Bistro - Asker Kroen Golf Bistro

Golf og Korona

Av: Matthias Gullberg  |  Publisert: 12. mai 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Regler for spill - Lokale regler under koronatider

  • Flagg og hullkopp
Grunnet Korona er det ikke lov å ta på flagget. Hullkoppen er hevet slik at ballen akkurat går oppi. 
Ballen må fortsatt bli liggende i hullet for at den skal telles som hullet ut. 
I selskapsspill oppfordres man å skjenke korte putter.
 
  • Fri plassering i bunker
Grunnet Korona har vi tatt inn alle raker fra bunkerene. Det er opptil hver enkelt spiller å rydde pent etter seg med kølle eller sko, etter at man vært på besøk i bunkeren. Som en lokal regel innfører vi nå fri plassering i bunker, da de ikke alltid er raket.

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker
Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
    • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
    • Må være i bunkeren.
 
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.


 
  • Flyttbare hindringer er nå uflyttbare hindringerFor å minske på berøringspunkter er nå alle flyttbare hindringer, lik, røde hvite og blåe staker, lengdemarkerionger eller skilter uflyttbare hindringer. Dette betyr at man får fritak etter regel 24-2. Fri dropp uten straffeslag. Når man ligger i hinder får man også fritak, men må droppe i hinder.