Nyheter

Ombygging av teesteder

Av: Matthias Gullberg  |  Publisert: 2. oktober 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi starter vedlikeholds-oktober med å bygge sammen teesteder på hull 4

Under løpet av oktober kommer banekomite og greenkeeping gjøre noen større prosjekter. Det er utbygging av bilveier, forbedring av teesteder og dreneringsarbeid på banen.

Vi starter med teested på hull 4 som ikke holdt god kvalitet i år og som trenger en ombygging.
Dette både på grunn av sollys, men også fordi den delen av teestedet som er brukbart, er aldeles for lite.

Teestedene 47-51 samt 43-39 blir nå bygget sammen, og anleggsveien blir isteden dratt på baksiden av tees 51.
Det betyr at hullet kommer bli litt kortere, samt at vi får et sammenhengende større teested.

Arbeidet starter idag men påvirker ikke spillet.Veien mellom teestedene blir lagt igjen og teestedene blir bygget sammen og jevnet ut. 


En ny anleggsvei blir dratt til nedsiden av teestedet. Dette betyr at bakerste del av hullet blir 5-6 meter kortere.
Hull 4 er en av de vanskeligste hullene på banen og med nåværende design brukes ikke den bakerste delen av tee.