Klubben

Styret

Styret

Ketil Heggem

Styreleder

   957 82 007

Ketil Heggem er klubbens styreleder. Han har bidratt i klubben i mange år, både som leder av juniorgruppen og med satsing på damesiden. Ketil har og vært styremedlem.

Hans Nordstaa

Nestleder

   916 68 800

Hans er nestleder i klubben. Regnskapsfører og delaktig i økonomigruppen. Hans sitter også i styret i Asker tennisklubb

Lars Erik Aursand

Styremedlem

   90 05 34 29

Lars-Erik gikk nylig inn i banekomiteen fra sesongen 2017. Han har tidligere vært leder for hus komiteen, og fortsetter mye av det jobbet i nye verv.

Eva Stockfleth

Styremedlem

   976 79 215

Eva er en av de som vært med i styret lenge. Hun sitter også som leder for handicap og turneringskomiteen med ansvar for klubbens interne turneringer.

Asle P. Johansen

Styremedlem

   91323850

Lene Hafsten-Mørch

Styremedlem

   41262923

Lene er nytt varamedlem for 2018. Tidligere elite- og landslagsspiller. Etter en fin collagekarriere bidrar hun nå med å utvikle damesiden i klubben.

Arne Johan Johnsen

Varamedlem

   93 44 51 12

Arne ble styremedlem 2017. Sportslig interessert gikk han også direkte inn og ble medlem i turneringskomiten

Torry Berner Einan

Varamedlem

   477 07 789

Torry er en ivrig støttespiller til junior elitegruppa. Han sitter også ansvarlig for sponsorutvikling i strategikomiteen.