Junior/elite

Golf er en flott inne og ute aktivitet for Asker Skolene

Golf er en morsom og sosial aktivitet, som utvikler og fremmer mestringsfølelse i stor grad. Ved hjelp av spesielt tilpasset utstyr for skoler kan golf enkelt innlemmes i Asker skoler på alle alderstrinn, det være seg barne- ungdom- eller videregående skoler. Utstyret kan brukes både ute og inne i gymsal. Golf kan brukes som aktivitetstilbud i SFO, i gymfag og friluftsfag på skolene, eller rett og slett som aktivitet under ulike arrangementer. Er det ikke på tide å tilby barn og ungdommer nye spennende alternativer, ikke bare fortsette med de aktiviteter skolene "alltid" har hatt på programmet?

  
      
Bilder: viser golf som gymsal aktivitet i SFO på Hofstad Barneskole.

Golf er en enkel sport å lære, faktisk kan alle uavhengig av alder og utgangspunkt i løpet av noen få timer lære det elementære som kreves for å kunne spille golf. Selv om det alltid i livet er en fordel å være i god fysisk form, så betyr fysisk form lite når du skal lære å mestre golf. Således er golf også en strålende aktivitet for de som ikke mestrer eller trives med de mer fysisk krevende kondisjons avhengige idretter. Golf gir flere barn mulighet til å oppleve mestringsfølelse innen idrett. De barna som begynner å spille golf holder seg gjerne aktive livet ut, mens utøvere av de mer tradisjonelle idretter som fotball og håndball gjerne faller fra i 14-16 års alder. Golf kan læres, mestres og utøves livet ut. Golf er bra i et langsiktig folkehelseperspektiv, og da også i et kommuneøkonomisk perspektiv.

Som nevnt over, takket være spesielle skolesett tilpasset ulike alderstrinn kan golf enkelt implementeres på en trygg måte i skolen som både innendørs og utendørs aktivitet. Under noen bilder av inne- og ute aktivitet.   

      
 
Bilder: TriGolf og Snagg Golf skolesett for golf, dekker alle aldre fra barnehage og ut videregående

Golf er en idrett der elevene får trent på mange ferdighetsområder, og har også overføringsverdier til flere andre områder. Eksempler er:
  • Skolemiljøet. Selv om golf er en individuell idrett både trenes det og konkurreres i felleskap med andre. Golfens natur gjør den egnet som et verktøy for å utvikle miljøet på skolen på en positiv måte. Golf bygger trygghet og tilhørighet i skolemiljøet, og kan fungere som katalysator for bedret samhold/miljø. Rammer og regler skaper likeverd på tvers av forutsetninger, og er inkluderende og integrerende på tvers av alder, kjønn, sosial bakgrunn og kultur.
  • Fysisk utvikling. Koordinasjon og motorikk. En golf sving inneholder mange små elementer som skal koordineres til en felles sammensatt og myk bevegelse. Balanse. Balanse er noe det trenes mye på da det å være i god balanse gjennom hele golfbevegelsen er en kritisk suksess faktor for å slå gode og lange golfslag. Bevegelighet. Det å være myk i kroppen er viktig for å kunne skape kraft og eksplosivitet, og derfor er bevegelighetstrening en viktig del av golf. God allmenn fysisk trening, og da spesielt for de som ellers ikke trener noe særlig.
  • Personlig utvikling. Utvikler mestringsfølelse. Det er mange små delelementer å jobbe med i golf, noe som hele tiden gir følelse av fremgang. Opplevd fremgang utvikler mestringsfølelse. Gir bedre selvbilde. Henger tett sammen med utviklingen i mestringsfølelse. Spesielt de som kanskje føler de ikke når frem i mer krevende fysiske idretter kan utligne forskjeller og oppnå bedre selvbilde. Lærer å definere målsetninger og planlegge hvordan oppnå disse. Hvor er jeg i dag, hvor ønsker jeg å være om et år, og hvordan kommer jeg dit. Strategiske og taktiske evner Avhengig av ferdighetsnivå slår utøveren under en golfrunde 70-110+ slag. Før hvert slag må utøveren vurdere mange ulike faktorer før han velger kølle og slår. Nøkkelspørsmålet er, hvor ønsker jeg å slå mitt neste slag fra, og hvorfor. Bygger mental styrke. Det ligger alltid et konkurranse element i golf, og spiller man turneringer kan det mentale trykket være betydelig. Golf er en fin måte å lære å prestere under press. Konsentrasjonsevne. Golf er en konsentrasjons idrett. Man må være fullt og helt til stede i øyeblikket for å slå et godt golfslag. Som nevnt over, en runde består av 70-110+ slag, og er således en meget god aktivitet for å trene opp konsentrasjonsevnene.
  • Læring .Ved å trene og spille golf lærer man seg selvstendighet gjennom ansvar for eget resultat, noe som er viktig også i skolearbeid. Lærer å definere målsetninger og planlegge hvordan oppnå disse. Hvor er jeg i dag, hvor ønsker jeg å være om et år, og hvordan kommer jeg dit. Dette er direkte overførbart til hvordan for eksempel bedre sine skole karakterer. Konsentrasjonsevne. Golf er en konsentrasjons idrett. Man må være fullt og helt til stede i øyeblikket for å slå et godt golfslag. Som nevnt over, en runde består av 70-110+ slag, og er således en meget god aktivitet for å trene opp konsentrasjonsevnene. Konsentrasjonsevne er også viktig i skolearbeid. Mestringsfølelse. Alle kan oppnå god fremgang i golf, noe som bygger følelse av evne til å mestre og dermed også selvtillit. Utøveren erfarer at innsats på trening gir umiddelbart utslag i score og resultat. Slik er det også i skolearbeid
Golf kan spilles både individuelt og på lag med andre. Som lærer vil du garantert bli overrasket over hvor mange elever som synes golf er kkemplegøy!

La golf bli en naturlig aktivitet i gymtimer og friminutter. Ved hjelp av et TriGolf eller SnagGolf skolesett kan golf utøves både innendørs og utendørs. Vi demonstrerer gjerne mulighetene. Se også PDF under for oversikt over anbefalt utstyr til skolen.

Asker Golfklubb tar imot skoleklasser og gir elever og lærere en innføring i golf. Ta kontakt med oss for å avtale et besøk! Hva med å legge skoleavslutningen til golfbanen?

Se også gjerne våre egne Facebook sider, søk på "Golf i Skolen - Asker" https://facebook.com/#!/pages/Golf-i-Skolen-Asker/228065404037269

Kontakt gjerne Asker Golf junior og elite for mer informasjon om Golf i skolen:
  • Hoved golftrener, Eivind Jordell, mobil 975 74 716 eller e-mail eivind@askergolf.no
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her