Herrer

Order of Merit 2021

ORDER OF MERIT
Man kan delta på en eller mange turneringer, men vi kårer også sesongens beste spillere i de ulike klassene.
Order of merit settes opp basert på den enkeltes 8 beste runder + tourfinalen på høsten som teller 1,5 x poeng.
Order of merit baserer seg på netto score der par gir 30 poeng, +1 gir 29 poeng, -1 gir 31 poeng osv.

Spillere som får sitt handicap endret slik at man havner i en annen klasse, vil få de fire beste rundene fra den klassen man kommer fra som tellende. På grunn av at det kan bli mange som veksler mellom klasser, vil ajourføring av OM for spillere med spill i flere klasser, først finn sted rett før finalen. 

Order of merit klasse 1

Order of merit klasse 2

Order of merit klasse 3