Grupper - Grupper

Golf Grønn Glede

Golf - Grønn Glede
  • Et tilrettelagt golftilbud. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.
  • Et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med Mental Helse, Diabetesforbundet, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Kreftforeningen.

På Asker har vi 3 ulike treninggrupper som har ukentlige treninger.

Mandager
Onsdager
Fredager

Aktiv på dagtid - tilbudet er for personer som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet med ytelse fra NAV Målgruppe 18-67 år.
Rus/psykiske helseutfordringer
Barn/unge og voksne med behov for tilrettelegging
Disse gruppene følges opp av Pro Asker GK, Ansatte i Aktiv Asker og Blakstad sykehus
 
Dette er i samarbeid med Aktiv Asker (tidligere Aktiv fritid )
Spesialhelsetjenesten , Blakstad sykehus og Asker GK
Ledsagere fra Asker Kommune, pårørende, og ansatte ved Blakstad.

for informasjon, ta kontakt med Ellen Rustad på Tlf. 954 91 365