Gjester

Lokale regler

LOKALE REGLER 2022 – ASKER GOLFKLUBB
 
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Asker golfklubb.
 
Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.
 
Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker definerer banens grenser.
Hull 1: Bak green. Hull 4: Venstre side og bak green. Hull 5: Venstre og høyre side. Hull 6: Venstre side. Hull 12: Høyre side. Hull 13: Høyre side. Hull 14: Venstre side. Hull 17: Høyre side.
 
Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 5 er hull 3, og under spill av hull 17 er hull 16, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 5 og 17.
For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
 
Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
 
Fritak på motsatt side av rødt straffeområde (B-2)
Når en ball er i et rødt straffeområde eller det er kjent eller sa° godt som sikkert, og det anslåtte punktet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet går i ett med banens grense: Spilleren kan ta fritak på° motsatt side av straffeområdet, med samme avstand fra hullet.
 
Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.
  4. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  5. Steinfylte dreneringsgrøfter.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-e.
 
Uflyttbare hindringer
  1. 100 og 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
  2. Anvisningsskilt.
 
Droppesoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet til høyre på hull 17 og foran på hull 18, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.
 
Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her