Blogg

Happy new year 2021 !Vi har hatt mye å gjøre ved slutten av sesongen og har derfor ikke oppdatert bloggen siden oktober.
Innfør stengning i høst gjorde vi alle forberedelser i slutten av oktober frem til midten av november. I oktober var vi ute og arbeidet med greener spesielt som fikk seg enda en dose med 20 tonn sand. De ble også luftet for gunstige forhold over vinteren.
Noe som har gitt oss problem de siste 2 årene er nettet på rangen. Dette har nå blitt festet på andre siden slik at det ikke skal fange vind som det gjort og minimere risikoer for skader. Det kommer opp ekstra sikkerhetskabler slik at dette blir enda mere sikkert.Icebreakers

Noen av de store problemene vi hadde innfor sesongen 2020 var den milde vinteren. 2020 var det varmeste året noensinne registrert (sammen med 2016). Dette gjorde at det var vanskelig å få gresset til å gå i dvale og vi fikk også store problemer med is over banen. Hvis det ikke hadde vært for dukene vi la ut på greenene kunne vi ha hatt 20 greener med mye skader slik vi hadde i 2017. Isen i samband med vanskeligheter for å sprøyte fairway og teesteder mot sopp gjorde at vi hadde mer skader en normalt ved start av sesongen. Når de fleste baner åpnet tidlig grunnet den milde våren, måtte vi åpne med 3 provisoriske greener i en hel uke på starten av sesongen.

I år ser det ikke ut at vi kommer oppleve samme problemer. Vi har både fått sprøytet og opplever ikke samme problemer med is. Gresset har også bra av et greit lager med snø som vi har fått i år. Dette betyr som regel at vi ikke kommer åpne i april, men heller tidlig mai. Men risikoen for skader er også mindre.
Dekningen av greenene i år har også fungert bra. Sensorene som er det nye i år ser ut å fungere fint og vi måler konstant temperatur og oksygennivåer. Vi har litt problemer med å blåse inn luft under dukene med så mye snø, men da vi på flere greener har brukt faste plastrør som ventilasjon, ser det ut som at vi får inn nødvendig.

Dugnadsarbeid og skogrydding


Innen snøen kom hadde vi dugnader nesten hver dag. Dugnadsgjengen hjelpte til både med å legge ut duker, men det var også en enorm innsats når det gjelte å rydde skog. Dette spesielt rundt teesteder der vi gjør forbedringer på teesteder. Vi har ryddet store mengder på hull 1, 4, 8 og 12. Hull 12 ser nå ut som et helt nytt hull.


Broen - Hogstadveien til proshopen

Det som også ble gjort før snøen kom var å restaurere broen til greenkeeping som ble ødelagt i høst. Entreprenør Ulf Iversen utførte arbeidet og den ble restaurert slik den opprinnelig var. Viktig for oss at dette blir gjort fagmessig riktig da vi forventer noen lass med sand som kommer kjørende med lastbil i løpet av 2021. Det var også veldig viktig å få stelt broen før snoen kom da vi har fått mye arbeid med snørydding rundt klubbhus og banen på hull 16 og 17.


Fokus i vinter:


James holder full kontroll på greenene. At de får nok oksygen under dukene og at vi beholder riktig temperatur. I forbindelse med dette har vi også ryddet veier ut til greens i snøen slik at vi fort kan komme ut å gjøre eventuelle forandringer som trengs. Det tar mye tid å rydde så mye snø. Veierne er også viktige når det gjelder å komme til når vi skal fortsette rydde skog. Vi begynner å bli ferdige rundt de teesteder som skal få mer lys til sommeren, men det var også mye tre som ble liggende ned over banen etter stormen som var rett før jul.


Tee 4 bakfra


Gravearbeid på tee 4


Tee 8


Store arbeider ved siden av tee8


Ny tee, ny vei og rydding av skog på teested nummer 8Oppgradering og rydding av maskinhall og verksted

En av de mer tidskrevende oppgavene i år er arbeid i maskinhallen. Normalt jobber greenkeeping store deler av vinteren med vedlikehold av våre maskiner. Sliping av aggregater, bytting av filter og oljeskift. I år har vi lagt in ekstra store innsatser med å rydde opp maskinhallen. Full gjennomgang av verktøy og innredning slik at vi blir mer profesjonelle og følger oppsatte HMS regler i fremtiden.Vår nye mekaniker Alexander har tatt på seg denne jobben og mår vi nå har ryddet i noen uker har vi hivet ut 3 fulle container med gammelt materiale, og vi har investert i nytt kjemikalieskap, ny heis for verkstedet og en god shine-up blant verktøy og sliping. 


Oppussing av verkstedet sto på agendaen i vinter. 


3 fulle container med søppel da vi ryddet greenkeeping.Vi ønsker dere alle en god vinter. Så ses vi igjen så fort snøen er borte


Hull 18 rett før vi setter på luftkanalene med oksygen. 

Til bloggens forside