Medlemskap

Medlemskap i Asker golfklubb

Ordinære medlemskap

Årsavgifter med fritt spill 2017:

Junior  0-10   år kr      900
Junior  11-14  år kr  1 100
Junior  15-18  år kr  1 600
Junior  19-22  år kr  2 200
Junior  23-25  år kr  3 000
Senior 26-99  år kr  7 100

Familiemedlemskap
2 foreldre og inntil 3 barn t.o.m. 19 år bosatt på samme adresse kr 14 200,-

Grennfeemedlemskap

Årsavgift kr 4 100 med 10 Greenfeerbilletter inkludert, etter dette 1/2 greenfee ved spill.

Alle medlemskap løper til det blir sagt opp.  Frist for oppsigelse er 31.desember for den påfølgende sesong.