Seniorer

Onsdagsturneringer 2017

Onsdagsturneringer 2017
 
 
MAI
03.05 Stableford
10.05 Parturnering
24.05 Slaggolf – nettoslag
31.05 Stableford
 
JUNI
07.06 Stableford
14.06 Shotgun Texas scramble – Jubileumslunsj og premieutdeling
21.06 Stableford
28.06 Slaggolf Nettoslag
 
JULI
05.07 Stableford
26.07 Slaggolf – nettoslag
 
AUGUST
02.08 Stableford
09.08 Shotgun – 3 køller+putter – Stableford – Lunsj og premieutdeling
16.08 Stableford
23.08 Stableford
30.08 Slaggolf Nettoslag
 
SEPTEMBER
06.09 Stableford
13.09 Stableford
20.09 Shotgun Texas scramble – Lunsj og premieutdeling
27.09 Slaggolf Nettoslag
 
OKTOBER
04.10 Stableford
 
Stableford
Spilles som slagspillkonkurranse. Alle spillere får tildelt en fastsatt score utover hullets par basert på spillehandicap.
Det gis 2 poeng når spilleren har hullet ut til fastsatt score. +/- 1 poeng for hvert antall slag under/ over fastsatt score.
Har spilleren ikke hullet ut etter mer enn én over fastsatt score gis 0 poeng og det må ikke føres score for hullet (hullet kan strykes).
 
Slaggolf
Spilles som slagspillkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset.
Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).
_Nettoslag: Summen av rundens hullscore fratrukket spillehandicap.
 
Parturnering-Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget. Spillerne slår deretter annethvert slag på samme ball frem til ballen er i hullet. Det er dermed kun to baller i spill til enhver tid. Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne. Ellers er det den aktuelle spilleren som skal slå en eventuell provisorisk ball.
 
Texas scramble
Lagspill med 4 spillere. Dersom et lag er redusert til 3 spillere skal de for hvert hull, på avtalt rundgang, veksle om å spille en ekstra ball for en 4. spiller (Pedro) som alltid slår sist. Alle (4) slår ut. Den ball som blir valgt får ikke slå neste slag. De tre andre slår. Slik fortsetter det til det er hullet ut. Dvs. Det er kun 3 som slår slag helt til det er hullet ut.
Husk alle skal ha tre utslag.
 
Shotgun
Alle grupper (greensome, individuell eller par) starter samtidig (eller med to baller) fra forskjellige hull.