Pro

Min filosofi

Min filosofi

Så dette er hvordan en time starter når du kommer til meg.
  • Det første jeg spør om er hva du vil ha. Skal vi snakke om lengde, balltreff, rettning o.l.
  • Så vil jeg spørre deg om hva du tror du trenger for å få til det du ønsker.
  • Deretter vil du få spørsmål om hvor du synes vi skal begynne å titte for å finne frem til løsningen sammen.
Dette gjør jeg for å forsikre meg om at du får det du vil ha når du kommer for en time. For mange ganger i min trenerkarriere har jeg lagt mine ønsker på studenten som da forlater timen med en følse av å ikke bli sett eller hørt. Det gagnet hverken de eller meg. Hva du vil ha er det absolutt viktigste for meg.

Det finnes flere viktige distinksjoner i golf. Alt fra hvordan man kan holde til hvordan man reagerer på ett golfslag. Alt vi gjør vil på en eller annen måte ha en påvirking på hva slags resultater som kommer ut.

Alt henger sammen.

Min intensjon er at de som kommer til meg skal ha muligheten til å coache seg selv i det de ønsker etter at timen vår sammen er ferdig.. Det er du som skal spille, så det bør være du som eier golfsvingen din.

Her finnes det ingen snarveier til mål. Det må gjøres en jobb for å skape din drømme golf. Det tar litt tid å lære seg noe nytt eller forandre ett mønster som allerede eksisterer. Men jeg kan love deg at det er vært tiden det tar. Etter at du har lært det så sitter det nemlig akkurat slik balanse på en sykkel gjør.

Kroppen vår snakker ikke norsk så jeg kan ikke fortelle den hva den skal gjøre. Jeg må vise den og oppdage igjennom sansene mine om den gjør det jeg vil eller ikke.

Denne formen for coachin vil gi deg den svingen som er mest kraftfull og mest repeterbar. Akkkurat slik det har gjort for meg. Min golf har bare blitt bedre og bedre for vært år som går etter at jeg begynte med denne type coaching. Vi trenger nøyaktig feedback for å kunne vite om vi gjør det vi tror vi gjør. Derfor bruker vi blant annet Trackman og Swingbyte for å gi oss denne feedbacken.

Den distinksjonen som i min er erfaring utgjør mest for utviklingen er å oppdage hva slags konsepter jeg har med meg inn i oppgaven. Hva er det som ligger i bunn som avgjør hvordan jeg beveger på meg. Hvis første utslag ser "farlig" ut så vil vi alltid bruke en sving som er relatert til dette konseptet.
Spørmålet er om dette er den eneste muligheten?