Klubben

Innkallelse til årsmøte 2019

Av: Matthias Gullberg  |  Publisert: 2. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tidspunkt: Onsdag 6. februar 2019 kl. 19.00 Sted: Scandic Hotel, Askerveien 61, 1384 Asker

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019
 
Kjære medlem
 
Det er tid for årsmøte og du innkalles med dette til årsmøte i Asker Golfklubb onsdag 6. februar 2019  kl.19.00. Annonse er trykket i Budstikka slik våre lover krever. Av kostnadsmessige grunner unnlater vi å sende ut all informasjon pr. post.

Årsberetning, regnskap, styrets forslag, innkomne forslag med mer vil bli lagt ut på nettet og være tilgjenglig på klubbkontoret.
 
Tidspunkt: Onsdag 6. februar 2019 kl. 19.00
 
Sted: Scandic Hotel, Askerveien 61, 1384 Asker
 
 
Dagsorden:
 
1. Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap 2018
6. Revisor- og kontrollkomiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Styrets forslag
9. Budsjett 2019
10. Valg
11. Avslutning
 
 
Eventuelle forslag må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet. En fullstendig saksliste med dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på nettet og være tilgjengelig for medlemmene på klubbhuset senest 2 uker før årsmøtet.
 
Vel møtt!
 
Styret i
Asker Golfklubb