+47 66 90 03 40

Klubben

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. FEBRUAR

Publisert: 8. januar 2017  av Matthias Gullberg

Tidspunkt: Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 Sted: Scandic Hotel, Askerveien 61, 1384 AskerINNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
 
Kjære medlem
 
Det er tid for årsmøte og du innkalles med dette til årsmøte i Asker Golfklubb onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00. Annonse er trykket i Budstikka slik våre lover krever.
Av kostnadsmessige grunner unnlater vi å sende ut all informasjon pr. post.
Årsberetning, regnskap, styrets forslag, innkomne forslag med mer vil bli lagt ut på nettet og være tilgjenglig på klubbkontoret.
 
Tidspunkt:  Onsdag 8. februar 2017  kl. 19.00
 
Sted:  Scandic Hotel, Askerveien 61, 1384 Asker (det er gratis parkering til ca 50 biler i hotellgarasjen og parkering mot avgift på Erteløkka)
 
 
Dagsorden:
 
1. Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap 2016
6. Revisor- og kontrollkomiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Styrets forslag
9. Budsjett 2017
10.Valg
11. Avslutning
 
 
Eventuelle forslag må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet. En fullstendig saksliste med dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på nettet og være tilgjengelig for medlemmene på klubbhuset senest 2 uker før årsmøtet.
 
Vel møtt!
 
Styret i
Asker Golfklubb
 
Nordialog
Aker Solutions
Asker Bilutleie
Hotel-Link
Kongsberg Defence
Vedal
Colgate
First Hotels
PwC
Nets
Spinnoff
Scandic Asker
Birdie1
DNVGL
Isipisi
Western Geco
Thon Hotel Vettre
MGI Revisjon
Kassaservice Øst