Junior/elite

Støtt vårt arbeid for barn og ungdom i Asker med omegn

Golf er en flott sport for barn og ungdom, den er inkluderende, sosial og gøy. Vi vet at mange bedrifter og personer i Asker og omegn er opptatt av å støtte opp rundt positiv aktivitet for barn og ungdom, og det er til disse vi henvender oss når vi arbeider med å knytte til oss samarbeidspartnere for juniorgruppas arbeide.

Kommersielle støttespillere og gaver

Juniorgruppa arbeider med å styrke sitt tilbud til barn og ungdom via økonomiske bidrag både fra støttespillere som får motytelser for sine bidrag, og andre som ønsker å støtte uten motytelser.
Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 30.000 kroner per år. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner. 

For støttende venner er det når som helst mulig å gi økonomisk bidrag til juniorgruppas arbeide direkte til gruppas kontonummer 1503.89.59988. Merk gjerne bidraget med ditt navn og din kontaktinformasjon.

Ta gjerne kontakt med juniorguppa ved Torry Berner Einan, på mobil 477 07 789, eller e-mail torryein@outlook.com for en hyggelig prat om disse mulighetene.